DOWN SOUTH EVENTS & DOWN SOUTH THE EVENTS COMPANY B.V.

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Down South Events & Down South The Events Company B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijven. In deze privacyverklaring willen we u graag informeren hoe wij u persoonsgegevens verwerken.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Down South Events & Down South The Events Company B.V. leveren hoogwaardige en persoonlijk totaalconcepten met betrekking tot evenementen. Wij gaan met de wensen van onze klant aan de slag om een passend evenement te organiseren.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Down South Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze data zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot het evenement: de precieze activiteiten, drankafname, aantal personen, locatie, datum en tijdstippen.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw activiteiten op andere websites (bijvoorbeeld omdat deze website onderdeel is van ons advertentienetwerk)

Mits dit aan ons wordt verstrekt, verwerken wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens omdat deze belangrijk zijn voor het veilig en naar uw wens uitvoeren van een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld:

 • Dinergerelateerde bijzonderheden, zoals allergieën, diëten, vegetariërs en geloofsovertuigingen.
 • Lichamelijke toestand en gezondheid, zoals handicap, zwangerschap, hart- en rugproblemen.

BEELDMATERIAAL

De foto’s en video’s die tijdens uw evenement gemaakt worden, worden op een tweetal manieren gebruikt:

 • We sturen u het beeldmateriaal na het evenement toe.
 • Al het beeldmateriaal wordt opgeslagen op ons door een wachtwoord beschermd Dropbox account. Enkel onze kantoormedewerkers hebben toegang tot dit account. Het beeldmateriaal kan in de toekomst gebruikt worden als promotiemateriaal. Dit houdt in dat het geplaatst kan worden op onze website, op onze social media kanalen en eventueel verspreid via andere media.

U ontvangt bij de boeking een toestemmingsformulier voor het gebruik van het beeldmateriaal op de bovenstaande twee manieren. Bij het tekenen hiervan geeft u toestemming namens alle aanwezige deelnemers.

DOEL PERSOONLIJKE GEGEVENS

Down South Events verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het maken van een persoonsgebonden voorstel
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het factureren van uw evenement
 • Zo nodig: het evenement op locatie plaats te laten vinden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bij het organiseren van het evenement
 • U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten
 • Het monitoren van surfgedrag op onze website en websites binnen ons advertentienetwerk, om hier ons aanbod en dienstverlening op aan te passen

ONTVANGERS GEGEVENS

Als u uw gegevens invult via het contactformulier op onze website of door een e-mail naar ons te sturen, dan komt dit terecht bij (een van) onze daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers. Tegenover anderen hebben zij een geheimhoudingsplicht. De e-mail komt tevens terecht op de mailserver van onze webhost Finwize. Als wij een evenement organiseren en wij u daarom factureren, dan doet wij dit via het online programma Moneybird. In dit programma worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot het evenement: de precieze activiteiten, drankafname, aantal personen, locatie, datum en tijdstippen.

Als deze factuur betaald is, dan wordt tevens uw bankrekeningnummer opgeslagen in onze administratie en in Moneybird.

OPSLAGPERIODE

Down South Events bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Contactformulier en e-mail: Bewaartermijn niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
 • Bevestigingsformulier boeking: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na boeking (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).
 • Factuur: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na boeking (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Down South Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u overeengekomen overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken voor onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Down South Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Down South Events gebruikt alleen technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of zoekopdrachten. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via onze website wordt uw toestemming gevraagd om de cookies te verwerken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast onze website, maken wij gebruik van diverse social media kanalen. Op de aanwezigheid van cookies of het gebruik van uw gegevens van deze social media hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die via cookies worden verkregen. Op dit gebruik zijn de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

PRIVACYRECHTEN

Elke persoon betrokken bij de activiteiten van Down South Events heeft onderstaande rechten. Indien u aanspraak wil maken op (een van) deze rechten, dan kunt u uw verzoek sturen naar [email protected]. Down South Events zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RECHT OP INZAGE

Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens met u te delen indien u daar om vraagt.

RECHT OP RECTIFICATIE

Indien uw gegevens fout zijn doorgegeven, zijn veranderd of verkeerd zijn verwerkt, worden deze op uw verzoek aangepast.

RECHT OP INDIENEN VAN EEN KLACHT

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien u van mening bent dat Down South Events de AVG niet naleeft. Wij hopen echter dat dit niet zover hoeft te komen en doen ons best aan alle verplichtingen te voldoen.

RECHT OP OVERDRACHT

Indien u besluit met uw aan ons gestelde verzoek over te stappen naar een andere partij, dan heeft u het recht dat wij uw gegevens overdragen aan de andere partij.

RECHT OP HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

U mag ten alle tijden aangeven dat u niet langer wenst dat wij gebruikmaken van uw gegevens.

VERPLICHTE GEGEVENS

Bepaalde gegevens zijn verplicht om aan Down South Events door te geven, omdat wij zonder deze gegevens onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Gegevens met betrekking tot het evenement: de precieze activiteiten, drankafname, aantal personen, locatie, datum en tijdstippen.

BEVEILIGING

Down South Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Down South Events heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Onze website is beveiligd met een SSL (TLS) certificaat. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Deze kunt u herkennen aan de adresbalk: ‘https’ en een hangslotje.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Deze wijzigingen zullen direct worden doorgevoerd in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom met regelmaat onze Privacyverklaring via onze website te bestuderen ten aanzien van mogelijke wijzigingen.

CONTACT

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over de wijze waarop Down South Events omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Laatste update: 19 december 2019